DONY TẶNG KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN HỖ TRỢ NHÂN DÂN CUBA

Đối với nhân dân Việt Nam, đoàn kết, hữu nghị với Cuba là mệnh lệnh của trái tim và khối óc. Việt Nam luôn biết ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba  về sự  đoàn kết, ủng hộ quý báu đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam.

DONY chuẩn bị tặng hơn 20 000 khẩu trang vải kháng khuẩn, kháng giọt bắn sang đất nước anh em Cuba. Đây là việc làm xuất phát từ tình hữu nghị lâu năm giữa 2 nước. Quà tặng là tâm huyết, tình cảm chân thành của DONY đóng góp cùng chung sức với nhân dân Cuba chiến thắng đại dịch COVID-19. DONY tin tưởng Cuba sẽ khắc phục được khó khăn và giành thắng lợi trong cuộc chiến chống COVID-19.

DONY TẶNG KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN HỖ TRỢ NHÂN DÂN CUBA 1

DONY TẶNG KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN HỖ TRỢ NHÂN DÂN CUBA 2 DONY TẶNG KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN HỖ TRỢ NHÂN DÂN CUBA 3

DONY TẶNG KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN HỖ TRỢ NHÂN DÂN CUBA 4 DONY TẶNG KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN HỖ TRỢ NHÂN DÂN CUBA 5

Dony Mask Introdution