DONY TẶNG 100 000 KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN CHO MỸ

Đến nay, Covid-19 đã gây ra tổn thất nặng nề cho nước Mỹ, với hơn 110.000 người thiệt mạng trong số hơn 1,9 triệu người nhiễm bệnh. Chiều ngày 5/6/2020, Công ty TNHH May Mặc DONY cùng 1 số đơn vị khác đã cùng quyên góp, gửi tặng vật tư y tế cho người dân Mỹ. Tại buổi lễ, ông Daniel Kritenbrink, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam bày tỏ sự cảm động và cho biết tổ chức Operation USA (trụ sở tại Los Angeles, Mỹ) sẽ đứng ra phân phát lô hàng này đến những nơi có nhu cầu như California, New York…

DONY TẶNG 100 000 KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN CHO MỸ 1DONY TẶNG 100 000 KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN CHO MỸ 2

DONY TẶNG 100 000 KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN CHO MỸ 3DONY TẶNG 100 000 KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN CHO MỸ 4

 DONY TẶNG 100 000 KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN CHO MỸ 5DONY TẶNG 100 000 KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN CHO MỸ 6

DONY donated 100,000 pieces of antibacterial, anti- cloth masks to the United States

Dony Mask Introdution

CÁC ĐƠN VỊ BÁO CHÍ VIẾT VỀ LỄ TRAO VẬT TƯ Y TẾ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẶNG MỸ NGÀY 05/06/2020

DONY TẶNG 100 000 KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN CHO MỸ 7 DONY TẶNG 100 000 KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN CHO MỸ 8 DONY TẶNG 100 000 KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN CHO MỸ 9

       DONY TẶNG 100 000 KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN CHO MỸ 10 DONY TẶNG 100 000 KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN CHO MỸ 11 DONY TẶNG 100 000 KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN CHO MỸ 12

      DONY TẶNG 100 000 KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN CHO MỸ 13DONY TẶNG 100 000 KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN CHO MỸ 14

       DONY TẶNG 100 000 KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN CHO MỸ 15 DONY TẶNG 100 000 KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN CHO MỸ 16

       DONY TẶNG 100 000 KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN CHO MỸ 17 DONY TẶNG 100 000 KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN CHO MỸ 18DONY TẶNG 100 000 KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN CHO MỸ 19