Author: Phòng Thiết Kế Dony

DONY tuyển dụng 15 Công Nhân May
Video: Dony trực tiếp kiểm tra độ bền khẩu trang ngay tại xưởng
Dony giao hàng xuất khẩu Mỹ cho đối tác lâu năm trong mùa dịch
Thực hiện “3 tại chỗ”, Dony tiếp tục nhận sản xuất đơn hàng khẩu trang