XƯỞNG MAY DONY “BẬN RỘN” NHỮNG NGÀY CUỐI THÁNG 3

Xưởng May DONY Đang Trong Quá Trình Hoàn Tất Những Đơn Hàng Cuối Tháng 3

Với Nhu cầu may mặc trong và ngoài nước xưởng may DONY liên tục có những đơn hàng chất lượng trong Quý 1 năm 2022

Cuối tháng 3 là thời điểm hoàn thành rất nhiều đơn hàng dẫu vậy xưởng May DONY luôn luôn đảm bảo được chất lượng cũng như tiến độ hoàn thành các đơn hàng.

Những công đoạn cuối cùng để “trả đơn” cho khách hàng.

Rate this case_study