XUẤT KHẨU KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN SANG PHÁP

Với kinh nghiệm trong ngành may mặc, công ty TNHH May Mặc DONY đã nghiên cứu, sản xuất khẩu trang kháng khuẩn thương hiệu DONY MASK đạt chuẩn của Bộ Y tế. Khẩu trang được kiểm định chất lượng đầy đủ của Viện Nghiên Cứu Dệt May Việt Nam và đặc biệt là sản xuất theo Quyết Định 870 của Bộ Y Tế về việc hướng dẫn kỹ thuật khẩu trang vải kháng giọt bắn, kháng khuẩn ký ngày 10 tháng 4 năm 2020.

XUẤT KHẨU KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN SANG PHÁP 1XUẤT KHẨU KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN SANG PHÁP 2

XUẤT KHẨU KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN SANG PHÁP 3XUẤT KHẨU KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN SANG PHÁP 4

XUẤT KHẨU KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN SANG PHÁP 5XUẤT KHẨU KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN SANG PHÁP 6

XUẤT KHẨU KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN SANG PHÁP 7XUẤT KHẨU KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN SANG PHÁP 8

Dony Mask Introdution