XĂNG DẦU ĐỨC HÒA TẠI QUẬN 6 ĐẶT ĐỒNG PHỤC BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Bạn hãy thử hình dung: khi tham quan một doanh nghiệp, từ khối văn phòng đến khối sản xuất đều có cùng một đồng phục có in hoặc thêu logo và tên công ty sẽ thể hiện được sự đoàn kết, gắn bó, cả một sức mạnh tập thể. Đó chính là sự chuyên nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và nhiều yếu tố khác.

Dony đang hoàn thành 1 đơn hàng bảo hộ lao động cho Trạm xăng dầu Đức Hòa. Đơn hàng đang được đóng gói cẩn thận để giao kịp tiến độ.

XĂNG DẦU ĐỨC HÒA TẠI QUẬN 6 ĐẶT ĐỒNG PHỤC BẢO HỘ LAO ĐỘNG 1

File thiết kế đồng phục Đức hòa

XĂNG DẦU ĐỨC HÒA TẠI QUẬN 6 ĐẶT ĐỒNG PHỤC BẢO HỘ LAO ĐỘNG 2 XĂNG DẦU ĐỨC HÒA TẠI QUẬN 6 ĐẶT ĐỒNG PHỤC BẢO HỘ LAO ĐỘNG 3

Logo thêu ngực và in lưng

XĂNG DẦU ĐỨC HÒA TẠI QUẬN 6 ĐẶT ĐỒNG PHỤC BẢO HỘ LAO ĐỘNG 4 XĂNG DẦU ĐỨC HÒA TẠI QUẬN 6 ĐẶT ĐỒNG PHỤC BẢO HỘ LAO ĐỘNG 5

Thân áo và công đoạn đóng khuy nút

XĂNG DẦU ĐỨC HÒA TẠI QUẬN 6 ĐẶT ĐỒNG PHỤC BẢO HỘ LAO ĐỘNG 6

Công đoạn ủi