TIẾP TỤC XUẤT KHẨU KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN SANG PHÁP

Năng lực sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn, kháng giọt bắn của Dony hiện khoảng 275 000 cái/ ngày và khách hàng đến với Dony chủ yếu đến từ thị trường châu Âu, châu Mỹ.

Dony đang tiếp tục cho xuất xưởng 1 đơn hàng khẩu trang vải kháng khuẩn, kháng giọt bắn sang nước Pháp. Đơn hàng đang được đóng thùng chuẩn bị đi tiệt trùng và sẽ giao hàng đúng dự kiến cho khách hàng.

Công đoạn cắt và sản xuất

Công đoạn đóng bao bì

Công đoạn test kim loại nặng

 

Đóng thùng chuẩn bị đi tiệt trùng

Dony Mask Introdution

Rate this case_study