TIẾP TỤC XUẤT KHẨU HÀNG ĐỒNG PHỤC SANG JORDAN

Jordan, tên chính thức Vương quốc Hashemite Jordan là một quốc gia Ả Rập tại Trung Đông trải dài từ phần phía nam của sa mạc Syria tới vịnh Aqaba.

Như các bạn hay theo dõi Dony đã biết, Dony có rất nhiều khách hàng đến từ nhiều nước trên thế giới. Khách hàng đến từ Jordan đã đặt đồng phục nhiều lần ở Dony và lần nào cũng đặt số lượng rất lớn. Dony đợt này tiếp tục xuất hàng đồng phục sang Jordan.

TIẾP TỤC XUẤT KHẨU HÀNG ĐỒNG PHỤC SANG JORDAN 1

TIẾP TỤC XUẤT KHẨU HÀNG ĐỒNG PHỤC SANG JORDAN 2

Một vài thiết kế áo Jordan

TIẾP TỤC XUẤT KHẨU HÀNG ĐỒNG PHỤC SANG JORDAN 3

Xưởng may Dony

TIẾP TỤC XUẤT KHẨU HÀNG ĐỒNG PHỤC SANG JORDAN 4 TIẾP TỤC XUẤT KHẨU HÀNG ĐỒNG PHỤC SANG JORDAN 5

TIẾP TỤC XUẤT KHẨU HÀNG ĐỒNG PHỤC SANG JORDAN 6 TIẾP TỤC XUẤT KHẨU HÀNG ĐỒNG PHỤC SANG JORDAN 7

Hàng đóng gói xuất đi Jordan