SẢN XUẤT KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN XUẤT SANG ĐỨC

Trước diễn biến phức tạp của Covid-19 tại châu Âu, châu Mỹ, Việt Nam trở thành một trong những “công xưởng” cung ứng khẩu trang và trang phục phòng hộ, trang thiết bị y tế phòng chống dịch cho hai thị trường này.

Năng lực sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn, kháng giọt bắn của Dony hiện khoảng 275 000 cái/ ngày và khách hàng đến với Dony chủ yếu đến từ thị trường châu Âu, châu Mỹ. Dony đang chuẩn bị cho xuất xưởng 1 đơn hàng khẩu trang vải kháng khuẩn, kháng giọt bắn sang nước Đức.

SẢN XUẤT KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN XUẤT SANG ĐỨC 1 SẢN XUẤT KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN XUẤT SANG ĐỨC 2

Công đoạn cắt

SẢN XUẤT KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN XUẤT SANG ĐỨC 3 SẢN XUẤT KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN XUẤT SANG ĐỨC 4

Công đoạn sản xuất

SẢN XUẤT KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN XUẤT SANG ĐỨC 5 SẢN XUẤT KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN XUẤT SANG ĐỨC 6

Công đoạn ủi và đóng gói

SẢN XUẤT KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN XUẤT SANG ĐỨC 7 SẢN XUẤT KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN XUẤT SANG ĐỨC 8

Công đoạn kiểm số lượng

Dony Mask Introdution