SẢN XUẤT KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN XUẤT SANG Ả RẬP

Nhằm chung tay đẩy lùi Covid-19, Công ty TNHH May Mặc Dony đưa ra thị trường dòng sản phẩm khẩu trang vải kháng khuẩn, kháng giọt bắn mang thương hiệu Dony Mask.

Dony Mask với 3 lớp: Lớp ngoài kháng nước, kháng giọt bắn; Lớp giữa là lớp lọc SMS; Lớp trong là kháng khuẩn lên tới 99,9% theo chứng nhận của Intertek.

SẢN XUẤT KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN XUẤT SANG Ả RẬP 1 SẢN XUẤT KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN XUẤT SANG Ả RẬP 2

Công đoạn cắt và đóng bao bì

SẢN XUẤT KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN XUẤT SANG Ả RẬP 3 SẢN XUẤT KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN XUẤT SANG Ả RẬP 4

Đóng bao bì và công đoạn ép logo

SẢN XUẤT KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN XUẤT SANG Ả RẬP 5 SẢN XUẤT KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN XUẤT SANG Ả RẬP 6

Khẩu trang thành phẩm

SẢN XUẤT KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN XUẤT SANG Ả RẬP 7 SẢN XUẤT KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN XUẤT SANG Ả RẬP 8

Đóng thùng chuẩn bị đi tiệt trùng

Dony Mask Introdution