SẢN XUẤT KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN-KHÁNG GIỌT BẮN XUẤT SANG JORDAN

Khẩu trang vải kháng khuẩn, kháng giọt bắn DONY MASK được sản xuất theo quy trình tiêu chuẩn kháng khuẩn, đạt chỉ tiêu kỹ thuật theo quyết định 870/QĐ-BYT của Bộ Y tế. Sản phẩm có màng lọc và có thể giặt sử dụng nhiều lần.

Dony đang trong quá trình sản xuất đơn hàng khẩu trang xuất sang Jordan- Trung Đông. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khách hàng Jordan sau khi biết thông tin Dony sản xuất sản phẩm khẩu trang vải kháng khuẩn đạt tiêu chuẩn, đã quyết định đặt hàng với số lượng lớn.

SẢN XUẤT KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN-KHÁNG GIỌT BẮN XUẤT SANG JORDAN 1

File thiết kế Jordan

  SẢN XUẤT KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN-KHÁNG GIỌT BẮN XUẤT SANG JORDAN 2SẢN XUẤT KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN-KHÁNG GIỌT BẮN XUẤT SANG JORDAN 3

Công đoạn cắt và  may tại xưởng may Dony

SẢN XUẤT KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN-KHÁNG GIỌT BẮN XUẤT SANG JORDAN 4SẢN XUẤT KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN-KHÁNG GIỌT BẮN XUẤT SANG JORDAN 5

Công đoạn cắt chỉ và ép nhãn logo

SẢN XUẤT KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN-KHÁNG GIỌT BẮN XUẤT SANG JORDAN 6 SẢN XUẤT KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN-KHÁNG GIỌT BẮN XUẤT SANG JORDAN 7

Công đoạn đóng bao bì

SẢN XUẤT KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN-KHÁNG GIỌT BẮN XUẤT SANG JORDAN 8 SẢN XUẤT KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN-KHÁNG GIỌT BẮN XUẤT SANG JORDAN 9

Hàng đi tiệt trùng về chuẩn bị xuất sang Jordan

Dony Mask Introdution