SẢN XUẤT ĐƠN HÀNG LỚN KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN XUẤT ĐI PHÁP

Hiện nay, việc đeo khẩu trang là một trong những hành động rất đơn giản nhưng lại thể hiện tinh thần bảo vệ cộng đồng, bảo vệ bản thân. Tuy nhiên, trên thị trường có rất nhiều sản phẩm khẩu trang vải làm cho người tiêu dùng không biết lựa chọn như thế nào để đảm bảo an toàn sức khỏe của mình. Vì vậy, để phục vụ cộng đồng Công ty TNHH May Mặc Dony đã cho ra đời sản phẩm KHẨU TRANG TỪ VẢI KHÁNG KHUẨN DONY MASK, 3 lớp, kháng khuẩn kháng giọt bắn, tuyệt đối vô trùng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quyết định 870/QĐ-BYT của Bộ Y Tế.

Dony tiếp tục sản xuất 1 đơn hàng số lượng lớn khẩu trang sang Pháp. Đơn hàng đã được đem đi tiệt trùng về và đang trong quá trình xuất khẩu.

SẢN XUẤT ĐƠN HÀNG LỚN KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN XUẤT ĐI PHÁP 1 SẢN XUẤT ĐƠN HÀNG LỚN KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN XUẤT ĐI PHÁP 2

Công đoạn may

SẢN XUẤT ĐƠN HÀNG LỚN KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN XUẤT ĐI PHÁP 3 SẢN XUẤT ĐƠN HÀNG LỚN KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN XUẤT ĐI PHÁP 4

Công đoạn ép logo

SẢN XUẤT ĐƠN HÀNG LỚN KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN XUẤT ĐI PHÁP 5 SẢN XUẤT ĐƠN HÀNG LỚN KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN XUẤT ĐI PHÁP 6

Công đoạn đóng bao bì

SẢN XUẤT ĐƠN HÀNG LỚN KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN XUẤT ĐI PHÁP 7 SẢN XUẤT ĐƠN HÀNG LỚN KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN, KHÁNG GIỌT BẮN XUẤT ĐI PHÁP 8

Hàng đã được tiệt trùng về

Dony Mask Introdution