ROOM TO READ VIỆT NAM TẠI QUẬN 3 ĐẶT TIẾP ĐỒNG PHỤC ÁO THUN

Room to Read là Tổ chức Phi chính phủ quốc tế (trụ sở chính tại Mỹ) hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ giáo dục cho trẻ em với niềm tin Thế Giới Thay Đổi Khi Trẻ Em Được Đến Trường. Tại Việt Nam, Room to Read hoạt động từ năm 2001, đến nay có mặt trên 35 tỉnh thành (25 tỉnh có hoạt động chính thức và 10 tỉnh thành có hỗ trợ kĩ thuật cho mô hình thư viện thân thiện trường tiểu học).

Room to read đã đặt đồng phục rất nhiều lần ở Dony và năm nào cũng có đơn hàng đặt đồng phục. Đơn hàng chủ yếu là đồng phục áo thun cổ trụ. Logo được thêu rõ ràng trước ngực và in rõ nét sau lưng.

File thiết kế áo Room to read

Logo thêu và thân áo

Công đoạn ủi và xưởng may Dony

Rate this case_study