KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM XUẤT HÀNG ĐI NHẬT BẢN

Dony vẫn đang trong giai đoạn sản xuất đơn hàng số lượng lớn xuất đi Nhật bản. Đây là đơn hàng có quy trình kiểm định chặt chẽ , một lỗi nhỏ sai sót cũng không được có. Trong quá trình sản xuất, tất cả máy móc, dụng cụ đều được vệ sinh sạch sẽ, tất cả công nhân viên Dony đều phải đeo bao tay khi làm việc và may hàng. Cho đến nay những sản phẩm đã kiểm duyệt qua đều đạt yêu cầu và chất lượng từ bên khách hàng đề ra.

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM XUẤT HÀNG ĐI NHẬT BẢN 1 KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM XUẤT HÀNG ĐI NHẬT BẢN 2

Kiểm định chất lượng sản phẩm

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM XUẤT HÀNG ĐI NHẬT BẢN 3 KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM XUẤT HÀNG ĐI NHẬT BẢN 4

Công đoạn cắt và may hàng

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM XUẤT HÀNG ĐI NHẬT BẢN 5KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM XUẤT HÀNG ĐI NHẬT BẢN 6

May hàng và công đoạn ủi