DONY SẢN XUẤT KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN 3 LỚP THEO CHỨNG NHẬN INTERTEK

Dony đang sản xuất và phân phối sản phẩm Khẩu trang vải kháng khuẩn 3 lớp. Sản phẩm bao gồm 3 lớp: vải kháng nước, vải lọc, vải kháng khuẩn. Sản phẩm được tiệt trùng theo công nghệ khí E.O dùng trong Y Tế. Thiết kế vừa vặn, ôm khít khuôn mặt , thoáng khí.

DONY SẢN XUẤT KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN 3 LỚP THEO CHỨNG NHẬN INTERTEK 1

Giấy chứng nhận hợp quy

DONY SẢN XUẤT KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN 3 LỚP THEO CHỨNG NHẬN INTERTEK 2 DONY SẢN XUẤT KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN 3 LỚP THEO CHỨNG NHẬN INTERTEK 3

Công đoạn cắt và xưởng may Dony

DONY SẢN XUẤT KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN 3 LỚP THEO CHỨNG NHẬN INTERTEK 4 DONY SẢN XUẤT KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN 3 LỚP THEO CHỨNG NHẬN INTERTEK 5

DONY SẢN XUẤT KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN 3 LỚP THEO CHỨNG NHẬN INTERTEK 6 DONY SẢN XUẤT KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN 3 LỚP THEO CHỨNG NHẬN INTERTEK 7

Công đoạn sản xuất

DONY SẢN XUẤT KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN 3 LỚP THEO CHỨNG NHẬN INTERTEK 8 DONY SẢN XUẤT KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN 3 LỚP THEO CHỨNG NHẬN INTERTEK 9

Thành phẩm đóng gói tiệt trùng