DONY MASK CHÍNH THỨC ĐẠT CHỨNG NHẬN CE TỪ TỔ CHỨC FRENCH CERT ANH QUỐC

Dony Mask với những tiêu chuẩn khắt khe về yêu cầu khắt khe về an toàn, sức khoẻ và bảo vệ môi trường đã chính thức Đạt chứng nhận CE từ tổ chức French Cert Anh Quốc.

Để có thể xuất khẩu khẩu trang vải kháng khuẩn, kháng giọt bắn sang thị trường EU, doanh nghiệp cần có chứng nhận về tiêu chuẩn châu Âu (CE).

CE viết tắt của Conformité Européenne, có nghĩa là tiêu chuẩn châu Âu. CE Marking là tên chính thức của CE.

Một sản phẩm nếu gắn nhãn CE đồng nghĩa với việc nó có thể lưu thông tự do trong thị trường châu Âu, được pháp luật của Liên minh châu Âu công nhận.

Khi một sản phẩm có dấu CE có nghĩa là sản phẩm đó đáp ứng được các yêu cầu về an toàn, sức khoẻ, và bảo vệ môi trường của EU.

Dony Mask Introdution

 

Rate this case_study