Đơn Hàng Đồng Phục trường THCS-THPT Trí Đức

Trường THCS THPT Trí Đức thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Giáo Dục Trí Đức bao gồm hệ thống trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT với nhiều chi nhánh ở Tp Hồ Chí Minh.

Nhiều chi nhánh với hàng ngàn học sinh, nhu cầu đồng phục của trường là liên tục và thường xuyên cần gấp, vì nhà cung cấp cũ đã không đáp ứng được thời gian cùng với chất lượng nên ban giám đốc trường đã quyết định thay đổi nhà cung cấp đồng phục.

Áo thun thể dục Trí Đức

Áo thun thể dục Trí Đức 2

Áo thun thể dục Trí Đức

Dony có ĐỦ KHẢ NĂNG VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT để có thể đáp ứng tốt những yêu câu của phía trường Trí Đức đưa ra cùng với mức giá hợp lý nên đã được chọn là nhà cung cấp thường xuyên và lâu dài cho trường.

Đồng Phục Trí Đức Tại Xưởng

Đồng Phục Trí Đức Tại Xưởng

Đồng Phục Trí Đức Đang Xếp Tại Xưởng

Đồng Phục Trí Đức Đang Xếp Tại Xưởng

Với chất lượng sản phẩm đi cùng với dịch vụ đã cung cấp, Dony hy vọng sẽ tiếp tục được hợp tác với trường trong thời gian tiếp theo và chúc trường sẽ tiếp tục phát triển và đào tạo được nhiều nhân tài cho đất nước thêm nữa.

Giao Đồng Phục Tại Trường Trí Đức

Giao Đồng Phục Tại Trường Trí Đức