Đơn Hàng Cho Trường Đào Tạo Lái Xe Cao Nguyên

Dony Sản Xuất Đơn Hàng Cho Trường Đào Tạo Lái Xe Cao Nguyên!!!

Trung tâm GDNN Cao Nguyên là Trung tâm đào tạo lái xe mô tô, ô tô các hạng: A1, B11, B2, C. Với hơn 8 năm kinh nghiệm đào tạo lái xe, Trung tâm  tự hào đã đào tạo hàng nghìn học viên học lái xe

Đồng Phục của học viên do xưởng May Dony sản xuất, với lượng học viên ngày càng tăng cao nên xưởng may Dony liên tục có cơ hội hợp tác cùng trung tâm

một số hình ảnh thực tế

Rate this case_study