CÔNG TY TNHH OLAM VIỆT NAM TẠI TỈNH GIA LAI ĐẶT ĐỒNG PHỤC BẢO HỘ LĐ

Công ty TNHH Olam Việt Nam bắt đầu hoạt động tại Việt Nam vào năm 2000, là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài thuộc Tập đoàn International Olam. Trải qua hơn 16 năm hoạt động, Công ty TNHH Olam Việt Nam đã thiết lập được một hệ thống các nhà máy chế biến nông sản tại nhiều tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung và miền Nam Việt Nam.

Olam trước đây đã đặt đồng phục ở Dony, các đơn hàng trước đó là đồng phục áo thun và nón. Đợt này Olam đặt đơn hàng bảo hộ lao động, gồm có 2 mẫu khác nhau.

CÔNG TY TNHH OLAM VIỆT NAM TẠI TỈNH GIA LAI ĐẶT ĐỒNG PHỤC BẢO HỘ LĐ 1

CÔNG TY TNHH OLAM VIỆT NAM TẠI TỈNH GIA LAI ĐẶT ĐỒNG PHỤC BẢO HỘ LĐ 2

File thiết kế bảo hộ Olam

CÔNG TY TNHH OLAM VIỆT NAM TẠI TỈNH GIA LAI ĐẶT ĐỒNG PHỤC BẢO HỘ LĐ 3CÔNG TY TNHH OLAM VIỆT NAM TẠI TỈNH GIA LAI ĐẶT ĐỒNG PHỤC BẢO HỘ LĐ 4

Logo thêu ngực và công đoạn ủi

CÔNG TY TNHH OLAM VIỆT NAM TẠI TỈNH GIA LAI ĐẶT ĐỒNG PHỤC BẢO HỘ LĐ 5

Công đoạn đóng gói

CÔNG TY TNHH OLAM VIỆT NAM TẠI TỈNH GIA LAI ĐẶT ĐỒNG PHỤC BẢO HỘ LĐ 6CÔNG TY TNHH OLAM VIỆT NAM TẠI TỈNH GIA LAI ĐẶT ĐỒNG PHỤC BẢO HỘ LĐ 7

Hoàn thành sản phẩm giao cho khách