CÔNG TY KINGTEX TẠI TỈNH LONG AN ĐẶT TIẾP ĐỒNG PHỤC BẢO VỆ & ÁO THUN

Tìm một xưởng may đồng phục áo thun, sơ mi,  bảo hộ lao động, bảo vệ… chất lượng, giá tốt là một trong những mối quan tâm hàng đầu của những chủ doanh nghiệp để thể hiện sự quan tâm đến người lao động và tạo một hình ảnh chuyên nghiệp cho công ty.

Công ty Kingtex tại tỉnh Long An đã đặt đồng phục nhiều lần tại Dony. Chủ yếu là đơn hàng áo thun, và năm nay có thêm đồng phục bảo vệ. Đơn hàng đang trong quá trình sản xuất và sẽ giao đúng hẹn cho khách hàng.

CÔNG TY KINGTEX TẠI TỈNH LONG AN ĐẶT TIẾP ĐỒNG PHỤC BẢO VỆ & ÁO THUN 1

File thiết kế đồng phục bảo hộ

CÔNG TY KINGTEX TẠI TỈNH LONG AN ĐẶT TIẾP ĐỒNG PHỤC BẢO VỆ & ÁO THUN 2

File thiết kế đồng phục áo thun

CÔNG TY KINGTEX TẠI TỈNH LONG AN ĐẶT TIẾP ĐỒNG PHỤC BẢO VỆ & ÁO THUN 3CÔNG TY KINGTEX TẠI TỈNH LONG AN ĐẶT TIẾP ĐỒNG PHỤC BẢO VỆ & ÁO THUN 4

Logo thêu và thân áo

CÔNG TY KINGTEX TẠI TỈNH LONG AN ĐẶT TIẾP ĐỒNG PHỤC BẢO VỆ & ÁO THUN 5CÔNG TY KINGTEX TẠI TỈNH LONG AN ĐẶT TIẾP ĐỒNG PHỤC BẢO VỆ & ÁO THUN 6

Đồng phục bảo hộ lao động

CÔNG TY KINGTEX TẠI TỈNH LONG AN ĐẶT TIẾP ĐỒNG PHỤC BẢO VỆ & ÁO THUN 7

Công đoạn đóng gói và xưởng may Dony

Video quy trình làm việc Dony